Վարդան Այգեկցի

                                                            Առիւծ եւ աղուէս

 

 

Առիւծ մի կորիւն ծնաւ, եւ ժողովեցան կենդանիքն ի տես եւ յուրախութիւն: Գայ աղուէսն ի մէջ բազմամբոխին եւ մեծահանդիսիւ նախատեաց զառիւծն յատեանն բարձր ձայնիւ եւ անարգեաց, թէ`

 — Ա՞յդ է քո կարողութիւնդ, զի մի՛ կորիւն ծնանիս եւ ոչ բազում:

Պատասխանի ետ առիւծն հանդարտաբար եւ ասէ.

 — Այո՛, մի՛ կորիւն ծնանիմ, բայց առիւծ ծնանիմ եւ ոչ աղուէս քան զքեզ:

 

Բառարան

 

Ի տես եւ յուրախութիւն                 — տեսնելու և ուրախանալու

Գայ                                                     — գալիս է

ի մէջ բազմամբոխին                       — բազմամբոխի (հավաքվածների մեջ)

մեծահանդիսիւ                — այստեղ` հանդիսականների ներկայությամբ

զառիւծն                                             — առյուծին

ծնանիս                                               — ծնում ես

պատասխանի ետ                             — պատասխան տվեց, պատասխանեց

ասէ                                                      — ասում է

ծնանիմ                                               — ծնում եմ

 

առյուծ և աղվես

Առյուծը մի կորյուն ծնեց, և հավաքվեցին կենդանիները տեսնելու և ուրախանալու: Գալիս է աղվեսին բազմամբոխի հանդիսականների ներկայությամբ նախատեց առյուծին մռնչաց բարձր ձայնով և չհարգեց,

_ Թէ այդ է քո կարողությունը կորյուն ծնի շատ:

Պատասխանի հետ առյուծը հանդարդաբար պատասխանեց.

_ Այո մի կորյուն ծնեցի, բայց առյուծ ծնեցի այլոչթե քո նման աղվես:

 

արցեր և առաջադրանքներ

 

 • Ճիշտ կարդա այս բառերը.

Զքեզ _ ոչքեզ, առիւծ _ առյուծ, կորիւն _ կորյուն, կարողութիւն _ կարողություն, յուրախութիւն _ ուրախություն, յատեանն _ մռնչուն, գայ _ գալ , աղուէս _ աղվես, նախատեաց _ նախատեց, անարգեաց _ անհարգանք:

 • Այս բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբար դարձրու.

կենդանիքն _ կենդանի, ծնաւ _ ծնել, ժողովեցան _ հավաքվեցին, նախատեաց _ նախտեցի, անարգեաց _ չհարգաց, բարձր ձայնիւ _ բարձր ձայն, ոչ աղուէս քան զքեզ _ ոչ թե քոնման:

 • Գրաբար դարձրու առակի համառոտ փոխադրությունը.

Առյուծը մի կորյուն ծնեց, և աղվեսը նախատեց նրան (զնա), որ մի´ կորյուն է ծնում և ոչ բազում: Իսկ առյուծը պատասխանեց.

— Մի կորիւն եմ ծնում, բայց առիւծ:

 • Ի՞նչ է ցույց տալիս առակը:

առակը ցույցե տալիս ավելի լավե մե բայց լավը քան բազում բայց վատը

 • Նույն բովանդակությամբ մի պատմություն գրիր, որի հերոսները մարդիկ են:

առյուծն և աղվվեսը

 

Реклама

ականջների խնամք

ականջը մարդու լսողական օրգանն է կազմված է երեք մասից ներքին ականջ, միջին ականջ, արտաքին ականջ: Արտաքին ականջը ականջաղեցին և արատաքին լսողական անցուղին: անցուղու մեջ կան շատ մանր մազիկներ և հատուք նյութ ականջածծումբ, որը կմպչուն դեղին նյութ է: մազիկները և ծծումբը պաշտպանում էն ականջը փոշուց և մանրենէրից:

ականջի չոփիքով մաքրլիս ականջածծումբը հրվում է ականջի խորքը հրվումէ խորքը և կարող է խցանում առաջացնել, ականջը ինքնամաքրվող օրգան է ծամելիս և

արաջդրանքներ

 1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու: Իւրաքանչիւր ծառ ի պտղոյ իւրմէ ճանաչի  _ յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից ճանաչվում է
 2. Աշխարհաբար դարձրու նաև սա`Իւրաքանչիւր պտուղ ի ծառէ իւրմէ ճանաչի: Ի՞նչ փոխվեց: յուրաքանչյուր պտուղ իր ծառից ճանաչվում է: ծառը փոխվեց պտուղի

առաջադրանքներ

1.

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում: Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք _ լավ է կույր աչքով քան կույր մտքով:գղեցիկ է աշխարհաբարով:
  2. Կոյր մտօքարտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր: կույր միտք, անմիտ _ սուր միտք:
  3. Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ): անսիրտ մարդ:
  4. Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը: Բացատրի՛ր բլոգումդ: մարդը կարող է անխիխճ լինել

 

 

2.

վարժություն 29

Հարենասեր սիրալի _ ե դարձել է ի, սպառազեն զինավար _ ե դարձել է ի, անիղձ ըղձալի _ ի դարձել է ը, լայնասիրտ սրտագին _ ի դարձել է ը, մեծատուն տնական _ ու դարձել է ը, բազմագույն գունագեղ _ մ դարձել է ն, հետախույզ հետախույզել _ ե դարձել է ը

 
վարժություն 30

տեր տիրանալ _ ե դարձել է ի

էջ իջնել _ ե դարձել է ի

ինձ ընձուխտ _ ի դարձել է ը

գիծ գծել _ ի դարձել է ը

աղաղնի աղավնյակ _ ղ դարձել է վ

կաղնի կաղնուտ _ ի դարձել է ու

հուր հրեղեն _ ու դարձել է ը

հիսուն հսամյան _ ի դարձել է ը

առու առվակ _ ու դարձել է վ

աստղ աստղային _ ա դարձել է ը

 

եգիպտոսի գաղտնիքները

Մ.թ.ա. IV—III հազարամյակների շեմին Նեղոսի վերին հոսանքի շրջանում առաջանում են մոտ քսան քաղաք-պետություններ և նույնքան էլ՝ ներքին հոսանքում, որոնք հետագայում միավորվում են երկու կառավարիչների իշխանության տակ։ Ներքին և Վերին Եգիպտոսների միջև պատերազմը ավարտվում է Վերին Եգիպտոսի արքայի հաղթանակով, որը դառնում է երկրի միակ կառավարիչը։ Այդպես առաջանում է փարավոնի կողմից կառավարվող հզոր պետություն՝ զարգացած բյուրոկրատական համակարգով։

домаашная работа

Подготовьте рассказ о нем.

Эдуáрд Успéнский – замечáтельный росси́йский дéтский писáтель. Сáмые популя́рные геро́и его́ книг— до́брый Крокоди́л Ге́на, Чебура́шка, кот Матро́скин и Дя́дя Фёдор.

Знали ли вы персонажей, которых он создал? Какие из них вам нравятся? Почему?

Да. Из ево персанажей мне нравидца Дадя Фйодер. Он  был умный вежливый и дружелубный

А какие герои мультфильмов и фильмов являются любимыми для вас?

Дадя Фйодер кот и сабака.

Напишите о них. Работу опубликуйте в блоге.

Этот мултфилм воссаеденает радителей сос сынаом.

կատուն և մուկը թարգմանություն

Մի տան մեջ կյին շատ մկներ : Կատուն այդ մասին իմանալով հայտնվեց այնտեղ   և սկսեց բռնել և  ուտել նրանց մեկը մյուսի հետևից: Մկները որպեսզի վերչնականապես բոլորը չվերանան թաքնվեցին կրծողների բներում և կատուն չկարողացավ նրանց հասնի: Այս անգամ նա որոշեց նրանց խորամանկությամբ հանի այնտեղից: Դրա համար նա բռնվում է մեխից և ձևացնում է իբր մեռած է: բայց դուրս նայեց մկներից մեկը տեսավ և ասաց

_ոչ սիրելիս եթե նույնիսկ մեռած ձեվանաս ես մեկա չեմգա քո մոտ

խելամիտ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ մեկի խաբեությունը են զգում, չեն տալիս ավելի շատ խաբեության վարվել:

Водном доме было много мышей. Кошка, узнав об этом, явилась туда и стала их ловить и пожирать одну за другою. Мыши, чтобы не погибнуть вконец, попрятались по норам, и кошка не могла до них там добраться. Тогда она решила выманить их хитростью. Для этого она ухватилась за гвоздь, повисла и притворилась мёртвой. Но выглянула одна измышей, увидела её и сказала:

— Нет, любезная, хоть и вовсе мешком обернись, а я к тебе не подойду.

Разумные люди, испытав чьё-нибудь коварство, не дают больше ввести себя в обман.